Commitment Kay Vilma Ang Sister Stella L

Sino na bang artista ang nagsabing ang ginawa o ang ginagawa niyang pelikula’y para sa masa at hindi dahil sa pera? Sa hirap nga ng buhay ngayon, maaaring wala nang magsasabi niyan at magbubuwis ng hirap at pagod para sa kapwang naghihirap din dahil ang una mong maiisip ay ang magbigay ng aliw sa kanila, lalo na’t kung artista kang tagapaghatid lamang ng pelikula. Maaaring hindi ganu’n kalalim ang iyong pananaw, subalit kapag naranasan mo’t naramdaman ang paniniil ng anumang uri ng sistema sa kasalukuyan, makapagsasalita ka na rin. Kung dati’y pilipit ang iyong dila at hindi mo man lang maitaas ang iyong isang kamay ay matututo ka na rin sa lawak ng karanasan, kahit ang nagturo lamang sa iyo ay ang karakter na iyong ginagampanan.

Malinaw ngang tinutukoy namin ay si Vilma Santos, ang aktres, ang ina ng kanyang anak at maybahay ng kanyang asawa. Isang tatlumpung taon gulang at may mahigit labing limang taon na sa pelikula subalit nanantiling ordinaryong babaeng nakadarama ng paghihirap ng katawan at damdamin sa mga kinakaharap na problema sa araw-araw habang patuloy na naghihiyawan ang paligid ng, “Isulong ang Demokrasya at ipaglaban ang karapatan ng mga manggagawang ginugutom at inaapi!” Malayung-malayo nga siya kung tutuusin sa masa at mga kababaehang hindi pinababayaan ang kanilang mga asawa sa paghahanapbuhay. Hindi nga siya humahawak ng plakard upang iparating kung anong nararamdaman niya, pero nakikita niya. Hindi man niya kanakalong ang kanyang anak sa lugar kung saan nagwewelgaý damang-dama niya ang damdamin ng isang ina kung gaano kasakit ang kalungin mo ang iyaong anak na nagugutom habang dumaraan sa harap mo ang mga mayayamang lalo pang nagpapayaman.

Alam na niyang lahat ‘yon dahil nababasa niya, nakikita’t naririnig, hanggang sa dumating nga sa buhay niya ang sandaling makaniig niya si Sister Stella L sa kapirasong papel. Sister Stella L, ang kuwentong hawak-hawak ni Vilma. Ini-offer sa kanya ng Regal Films, sa pagrirekomenda ni Mike de Leon, ang isa sa mga mulat na direktor ng pelikulang lokal. Marami siyang ginagawang pelikula, at hindi ito pagtupad lamang sa kontrata, kailangan ng masusing pag-aaral at konsentrasyon dahil ito nga’y naiibang papel. Hindi lang basta love story na tulad ng mga dati niyang ginawa. Walang paninigarilyo dito kapag nanginginig siya sa tensyon. Walang romansahan kapag madilim ang ilaw dahil ang kuwento’y maglalarawan ng buong kadiliman ng buhay sa ngayon, at si Sister Stella L ay nangangailangan ng sensitibong interpretasyon para kahit sa pelikula man lamang ay mabigyang solusyon ang mga problema.

Kailangan ngang mag-isip si Vilma dahil bilang Sister Stella L, siya ang magbibigay liwanag sa kuwento para buksan ang ilaw sa paligid at lutasin ang paggagapi ng mga naghahariharian sa isip at diwa ng mga aping manggagawa. “Sige, pag-iisipan ko,” sabi ni Vilma kay Mike de Leon nung hawak niya ang script at inilarawan sa kanya ng direktor ang kuwentong tatahakin niya. “Parang delikado,” pag-iingat ni Vilma. “Iba itong pelikulang ito. Talagang sa unang tingin, delikado talaga dahil hindi tayo sanay. Nasanay tayo sa mga love triangle. Pag-ibig din ang kuwento ni Sister Stella L, kaya lang, hindi lang sa sarili at hindi lang dalawang pso ang involved, ito’y pag-ibig sa pagtatanggol sa masa, sa mas nakararami,” paliwanang ni Mike. “Sino ba talaga si Sister Stella L?” tanong ni Vilma.

“Isa siyang di pangkaraniwang babae. Iba ang kanyang simulain. Iba ang kanyang ipinaglalaban. Isa siyang madre na hindi lang sa loob ng kumbento niya ikinulong ang kanyang sarili. Lumabas siya dahil naniniwala siyang bilang kristyano ay nararapat lamang na tulungan niya ang mga naghihirap sa kanyang paligid. Ang commitment o responsibilidad niya’y hindi lang sa bibliya at simbahan, kundi sa masa, sa mga manggagawang alam niyang nasa mga katulad niya ang paggabay di man makuha nang kaagad-agad ang solusyon sa problema,” paliwanag pa ni Mike at ng iba pang taong may kinalaman sa pelikula at nagmamalasakit kay Vilma. Matagal nga siyang nag-isip at ilang gabi siyang hindi pinatulog, pinag-aralan niya ang karakter ni Sister Stella L; ang kanyang kilos, ang kanyang pananaw at ang kanyang pagsasalita. Kung gaano katatag si Sister Stella L. ay unti-unti ring ginagapi ni Vilma ang kanyang kahinaan, hanggang sa may mabuong desisyon sa kanya.

“Maganda ang pelikula, sige, uumpisahan ko na. Hindi ko ito mararanasan kung hindi ko susubukan. Hindi ko ito mararamdaman kung babasahin ko na lang. Kailangang gawin para maisakatuparan,” paninindigan pa ni Vilma. “At hindi ‘yan magiging Sister Stella L, kung hindi ikaw ang lalabas at magbibigay buhay,” pagsuporta sa kanya ni Mike. “Walang ibang bagay diyan kundi ikaw dahil ikaw na mismo si Sister Stella L,” patuloy na sabi pa ni Mike. Ngumiti na lang si Vilma at gumiling na ang kamera. Nag-shooting sila sa gitna ng mga nagu-unyon at nagwe-welgang manggagawa. Hindi sanay si Vilma, nagtanung-tanong , nagmasid hanggang sa unti-unti’ymay natutunan na siya. Hindi na niya malilimutan ang karanasang ‘yon. Nung hawak niya ang plakard at dahan-dahang pagtaas ng kanyang nakakuyon na kamao at ang dahan-dahang paghulagpos ng kanyang mga pananalita galing sa pagsisikip na dibdib.

“Ngayon ay hindi na lang ako nagmamasid at nakikinig, kundi nasa gitna ako ngayon ng sitwasyon para maranasan pa ang mga problemang pilit na inihahanap ng solusyon. Hindi ako titigil hangga’t hindi naipag lalaban ang lahat ng sinimulan ni Ka Dencio,” isang linya ni Vilma sa pelikula nang mamatay ang leader ng unyon na kinasasaniban niya. Hanggang sa nakatagpo niya si Sister Stella L. Sister Stella na tao, hindi ‘yung nasa papel. Nagkamay sila, nag-usap. Hindi na nga nakapagtataka dahil pareho silang babae, madaling nagsalubong ang kanilang mga utak. Malinaw, maraming natutunan si Vilma sa aral ni Sister Stella L at dahil sa kanya, nagmulat at tumaas pa nang tumaas ang pananaw ni Vilma. “Ang pakikibaka sa buhay at sa kasalukuang sistema’y isang malaking commitment at walang katapusang pakikibaka. Hindi masu-solve ang problema ngayon ng ganun lang at madalian, maari itong ipagpatuloy pa ng mga susunod na henerasyon,” paalala ni Sister Stella L kay Vilma.

‘Yon nga ang natanim sa isip ni Vilma, kaya roon ay inisip na rin niyang hindi lang pangkaraniwang pelikula ang ginawa niya. Kung commitment nga ang buhay ni Sister Stella L, commitment din ang pagbibigay buhay niya sa papel na ‘yon. Hindi lang pansarili, hindi lang bread trip, kundi pagiging makabuluhan na alam niyang dadalhin niya sa buhay niya kailanman. – Ronald C. Carballo, Movie Flash Magazine, 19 July 1984, reposted by: Pelikula Atbp (READ MORE)

Advertisements

Si Pete Lacaba, Ang Pelikula, Si Sister Stella L.

This slideshow requires JavaScript.

Una kong nakapanayam si Pete Lacaba noong isang taon matapos kong mabasa ang kanyang librong antolohiya tungkol sa makulay na dekadang setenta, and Days of Disquiet, Nights of Rage. Isang panahong nakaukit lalo an sa isipan ng mga anak ng tinatawag na First Quarter Storm, ang libro ay isang mapanuring testamento sa isang di makalimutang bahagi ng ating kasaysayan, sa paningin ng isang peryodista. Kung paano nailimbag ito sa kasalukuyang panahon ng kadiliman ay isang magulong palaisipan. At ngayon naman, ay napag-alaman ko ring si Lacaba ay nasa pelikula na rin, at naitanong ko, bakit? Ang mga paliwanag ay nasa kanyang sarili na rin at hindi na dapat ungkatin.

Ngayong taon, si Lacaba ay nasa gitna pa rin ng pangamba at panibagong pakikihamok. Bilnag isa sa mga pinuno ng itinatag na Concerned Artists of the Philippines (CAP), siya ay nasa unahan ng mga alagad ng sining na mulat sa mga pangyayaring hindi maiiwasan. At ngayon ay bukambibig ang pangalan niya bilang manunulat ng mga pelikulang kontrobersyal dahil naglayong ipakita ang katotohanan sa ating lipunan, ang Sister Stella L. ni Mike de Leon at ang Bayan ko (a.k.a. Kapit sa Patalim) ni Lino Brocka. Sa panayam na ito, ating alamin ang mga nangyari sa pagsulat niya sa Sister Stella L at ang ibang saloobin niya rito. Hindi napag-usapan ang Bayan Ko dahil hindi pa ito naipalabas sa Pilipinas. Ang Sister Stella L ay tungkol sa isang madreng nagtatrabaho sa isang guidance counselling center na dahil sa pagsama niya sa kanyang kaibigang madre at siguro dahil na rin sa pansariling suliranin ay namulat sa isang malawakang suliranin ng lipunan. Tunay na nakakapanibago sa kasalukuyang takbo ng pelikula.

Paano nag-umpisa itong project na ito? “Nag-umpisa ito noong nag-iisip pa lang kami ng isang istorya para kay Vilma Santos. (Magugunitang si Vilma ang pinakamabiling artista noon at hanggang ngayon). Kasama namin si Marichu Perez-Maceda, ang prodyuser na kinakausap ni Mike de Leon. Ini-apply pa nga ito sa Film Fund. Ideya yon ni Mike na gawing kuwento ng isang madre. Sabi ko, wala akong alam diyan. Kaya nag-research kami. Una kong script ay tungkol sa isang madre sa probinsiya na nasangkot sa problema ng mga magsasaka. Hindi ito sinangayunan ni Marichu dahil hindi raw tinatanggap ng mga tao si Vilma kung ang karakter niya ay nasa probinsiya. Pinalitan ito ng isang madre sa siyudad na nasangkot sa suliranin ng mga manggagawa. Dahil sa mga sumunod na pangyayari, nabalita ang mga hulihan sa panig ng mga manggagawa at sa mga religious groups, naipasyang tanggalin ang anumang delikadong bagay sa script at gawin daw love story. (Maaalala ang ganitong linya sa pelikula na sinabi ni Liza Lorena, bilang editor ng isang magasin kay Jay Ilagan, isang peryodista). Nagkawalan na rin ng gana, hanggang sa napunta nga ang project sa Regal.”

May mga pagbabago ba sa orihinal mong iskrip na ginawa sa pelikula bukod sa mga sinabi mo na? “Hindi naman gaanong integral ang mga changes doon. Unahin sa mga karakter. Yung orihinal na karakter ni Jay ay isang doktor, ngunit dahil sa naging siyudad ang setting, binago namin sa isang peryodista. Sa tauhang mismong ito ay nagkaroon ng pagbabago. Tulad nang nagkaroon ng problema sa pagkuha namin kay Jay (dahil may contract sa Viva), pumalit si Joel Torre, so dapat mas bata kay Vilma. Kaya lang, noong tumagal, ipinasaya ni Mike na ibalik kay Jay. Sa karakter ni Jay, may mga eksenang ipinapakita ang kanyang kapatid na radikal at ang kanyang asawa at anak at sa pamilya naman ni Vilma, may mga dalawang eksena, pero ito’y tinanggal. Ang ending ay nabago rin. Originally, nagkaroon ng gulo sa strike area at napatay si Jay. Eh ang gustung-gusto ni Mike sa karakter na yon, ayaw niyang mamatay yon. May eksena ring nakunan na tinanggal sa final print dahil sa kahabaan, tulad ng mga counselling scenes sa Caritas.”

Sa pelikula ba, gaano ang totoo at ang hindi sa tunay na buhay? “Ang halos lahat ng nangyari roon ay hango sa istorya ng mga madreng aming nakapanayam. Masasabing si Siter Stella ay ang kabuuan ng iba’t ibang madreng aming nakausap. May isang madreng nagkaroon ng boyfriend at totoo yung sinabing binalak siyang kidnapin, isa ring madreng nagsawa sa counselling kaya lang lumabas siya sa kumbento, at siyempre, alam din nating may mga madreng nakikisangkot sa mga maggagawa. ‘Yong mga torture scenes nga ay totoong nagyari sa akin, at masahol pa roon. May nagsabi rin sa akin, si Niñez Cacho-Olivares, na walang reporter na ganoon magsalita sa kanyang editor. Ewan ko lang, pero kung naintindihan nating ang karakter ni Jay ay ganoong assertive at meron siyang naipahiwatig na background na may pagka-moderate activist, maaari niyang gawin iyon. Tsaka may close working relationship sila ng editor.”

Nasabi minsan sa isang interview ni Mike de Leon na ikaw raw ay instrumental sa kanyang politicizing. Ano ang masasabi mo rito? “Siguro naman hindi. Kasi, bago man lang kami nagkakilala, nalaman kong ginagawa na niya yong mga short films about rallies noong mga early ’70s. When he began working sa LVN, ginusto niyang mag-umpisa sa pinakamababang posistyon sa kompanya, e kanila yon. Doon pa lang, makikilala mo na kung anong klaseng tao si Mike. Siguro, mapapansin mo na rin na bago pa lamang nga kami nag-trabahong dalawa, ginagawa na niya yong Kakabakaba Ka Ba?, Kisapmata at ang Batch ’81, na aminin nating may mga temang sosyal o politikal. Siguro, masasabi kong lumalim lang ang kanyang pananaw o pag-unawa sa mga paksang ito. Nandoon na yon sa kanya.”

Paano kayo nagkasamang magtrabaho? “Nag-umpisa ito noong nilapitan niya akong gumawa kami ng isang pelikula. At binigay ko sa kanya ang natapos ko nang Kapit sa Patalim. Originally, it was intended for Lino (Brocka), pero sabi niya, hindi pa raw panahon. Kaya noong si Mike na ang nagtanong sa akin, ini-offer ko yon which was intended for Rudy Fernandez. Marami na ring nangyari sa project na yon, at hanggang naibalik nga kay Lino (at naipalabas sa Cannes ngayon taon).”

Ano ang mga kontribusyong ni Mike sa iskrip? “Sa kanya yong mga talumpati nina Vilma at Anita (Linda) sa katapusan ng pelikula. Suhestyon din niya ang paglaki ng papel ng editor, at ang pag-breakdown ng mga eksena ni Gina (Alajar) bilang Gigi. The role of Gigi was meant to counterpoint the labor problem. Other scenes could have been included which would highlight that Vilma has some success with her counselling job.”

May mga puna sa pelikula, tulad ng mga may pagka-talky raw ito? “Yeah, napansin din ng iba ito. I was worried that the film was becoming more talky as we went on, pero sabi ni Mike, talk is as important as the visuals.”

May pagka-claustrophobic daw ang effect ng pelikula? “I think it was deliberate. I can remember Mike telling our production designer, Cesar Hernando, to give a claustrophobic effect to the sets, particularly the interiors. With regard to the criticism na ang mga workers ay malilinis, ang masasabi ko, ang mga trabaharod sa isang factory ng cooking oil ay malilinis naman.”

Pagkapanood mo ng pelikula, anong bahagi ang nais mong pang baguhin? “Maaari kong dagdagan ang mga eksena sa Caritas na ipinapakita ang ibang alaga roon, at gusto ko ring ipakita ang relasyon ni Vilma sa kanyang pamilya. Kung tatanungin ako, na kung dapat inabuso pa si Vilma sa kamay ng mga goons, hindi yong totoo, wala pa naman akong nalalaman na ginagawa yon sa mga madre, sa aking pagkakaalam.”

Ano ang mga reaksiyon ng mga nanood na sa pelikula? “Generally positive. That is as far as the selected audiences where the picture was shown. Generally, sabi nila, masakit daw, nakakakonsyensiya daw, nakakagalit. May kanyang pala-palagay sa mga detalye.”

Personally, what is the merit of the film? “I hope it can change the perceptions of people with regard to certain realities, open their eyes probably. Well, the censors felt it was not subversive, not anti-government. Sana hindi mangyari sa pelikula ang ginawa nila sa pelikulang Sakada…Sana… – Mike Feria, Jingle Extra Hot Magazine, 06 July 1984, Reposted at pelikulaatbp.blogspot.ca, (READ MORE)

Hindi Pa Ako Kasal – Vilma

Ate Mers, please lang, o…pakilinaw mo naman sa kanila na hindi totoo ýung balita na kasal na raw ako. Kami ni Bobot. Ito ang parang batang sumbong at ungot ni Vilma nang makita kami sa set nila ni Jay ng “Tsimosang Tindera” sa may LVN. Iyan nga rin ang itatanong ko sana sa ‘yo e. Balitang balitang-balita, a. Na secretly married na raw kayo ni Bobot. Sa Cavite pa raw. Diyos ko, Ate Mers. Hindi totoo ýan. Iyan din nga ang itinatanong sa akin ni Mommy Cora (Mommy ni Jay) kanina. Kung kasal na raw ako. Naku, sabi ko hindi! Ow, baka naman totoo na nga. Ayaw mo pang aminin wala namang masama roon. Pati ba naman ako paglilihiman mo pa. “Well, kunsabagay, hindi na nga pala ako kasali ngayon sa mga taong pinatatapatan mo. Panghuhuli kong wika. Medyo drama effect ang sound. Take one baga. Ito talaga si Ate Mers, oo! Palibhasa’y wala na aksing panahon ngayon kay Vilma ‘tapos ako pa ngayon ang babaligtarin mo kaya nga ikaw ang sinasabihan ko nitong tsismis na kumakalat sa aking ngayon dahil hindi na kita itinuturing na iba. Para ipagtanggol mo ako. Pero iyon naman e, kung mahal mo pa si Vilma Santos. Kung hindi na, okay lang. Ganting drama naman nito.

Ooops, teka…teka. Drama na naman tayo niyan eh! Tuwing magkikita tayo, eksena na natin ‘yan. O sige. Serious na tayo muna. O, anong problema natin, Kid? Iyon na nga. Kalat na kalat na kasal na raw ako ngayon. Oo nga eh. At balita pa na husband and wife na raw kayo ni Bobot diyan sa bagong bahay n’yo sa may Fairview. Diyos ko naman, hindi totoo ‘yon. I swear. Maski mamatay man kaming lahat ngayon. Bakit hindi ko aamninin kung kasal na akong talaga e, wala namang masama roon? Ang kaso nga lang, hindi naman totoo e. Kung kasal na ako, ibubulgar ko, ba’t hindi. Hindi ko ikakahiya at itatago na nagpakasal ako sa lalaking mahal ko. Dahil para sa akin, to marry the man I love would be the greatest event in my whole life, so bakit ko ide-deny ‘yon? Okay…okay. Relaz, Kid. So hindi pa kayo kasal? Hindi pa talaga. Totoo ‘yan? Totoong-totoo. Honest. Ang hirap naman sa’yo, parang hindi mo ako kilala eh. Kabisado mo naman ako, di ba? Pero may plano na kayong pakasal sa taong ito? A, wala pa. Desidido pa ako ngayong magpakasawa sa pagiging dalaga. Isa pa, deeply involved ako ngayon sa aking movie career. E, ano ‘yung nabalitaan ko na ikakasal ka na raw sa Feb 4? Sinong nagsabi sa ‘yo niyan?

Wala. Basta ‘yan ang balita ko, e. Aw, come on. Alam ko may nagsabi sa ‘yo niyan. Sabi na naman sa ‘yong wala, e. Balita ko lang ‘yon. Ow, mayroon alam ko. Dahil isang tao lang ang pinagsabihan ko niyan. O, kita mo na. Di totoo nga ‘yung Feb 4. Hindi. Lokohan lang namin ‘yon. Nino? asked ko kunwari. Hus, kunwari pa raw ‘to e, alam ko namang alam mo kung sino. Dahil siya lang ang pinagsabihan ko niyan. Sino nga ba ‘yon? Sabihin mo. Si Jay sino pa. Talaga ‘yang Ilagan na ‘yan, makikita niya. O, ikaw ang nagsabi niyan, ha. Wala akong binabanggit na pangalan ni Jay. Hindi, ang totoo Ate Mers, lokohan lang naming dalawa ‘yon. Usapan pa nga namin double wedding kami, e. Sa Feb 4 nga. Hindi na. Ayaw ko. Nagbago na ng date si Jay. Sinabi niya sa amin sa February 14 siya pakakasal. Sa St. Andrew Church pa nga e. Hus, maniwal ka doon. Puro goodtime ‘yon. Stir lang ‘yon tulad nang wedding supposed to be ko sa Feb 4. Talaga ‘yang si Jay na yan, oo. So talagang hindi totoo ‘yung balita na kasal ka na? O, eto ka na naman. Sabi nang hindi…hindi and a thousang hindi. Hindi pa kasali ‘yon sa mga plano ko sa ngayon.

So, no wedding plans for you yet this ’73, ha? -paniniyak ko. Mahaba pa ang taong 1973. Ngayon pa lang tayo nag-uumpisa. Anything, can always happen kaya ayoko munang mag-comment. It depends. Malay natin. So, may possibility? U-hurmnnn. Ikaw talaga, Ate Mers, ha. Hinuhuli mo ako talaga ano. Kabisado na kita e. -At tumawa siya. Tawang Vilma Santos pa rin na kilala ko. ‘Yung Vilma na hindi artista. O, ngayon kid, anong gusto mong i-headline na natin dito. Basta sabihin mo na lang sa kanila, pag ikinasal ako, ibubulgar ko. Hindi ko itatago. Lahat makakaalam. Promise ‘yan. Please lang Ate Mers, ha. Ikaw na ang bahala. OO, ba. Basta ikaw. Hayaan mo. Bukas na bukas din, ihe-headline natin….Vilma Santos Ikakasal na sa Katapusan! Okaw ba ‘yon? Ano? pabigla nitong tanong. Sa katapusan…sa katapusan ng mundo! And what d’ya expect? Kurot. Tawanan. Habulan. Iyan lang naman ang ending ng usapan namin nang hapong iyon. But one thing is maliwanag na ngayon, ha? Hindi pa kasal si Vilma. Take my word okay? – Mercy S. Lejarde, Bulaklak Magazine, 05 February 1973, reposted by Pelikula Atbp (READ MORE)

Off-Guard Moments With Vi

So sweet, so cute, malambing but somewhere mayroon din siyang kapilyahan. When we say pilya, we mean she’s smart, hindi agad pahhuhuli laging may panagot, hindi mata-trap. At ang husay sa biruan. Ala-razor-sharp with ba. Parang ganoon. Kaya nga siguro lalong lovable si Vi. Tulad noong isang hapon nang puro biruan na lang ang nangyari sa amin sa LVN nang hinihintay naming mag-take ang latest starrer niya. Dumating siyang naka-Tshirt na may design na pang-basketball. “Tumaba ako eh, five pounds. Kaya nagpe-preno ngayon ako sa pagkain,” una niyang bati. May baon siyang kutsinta, hamburger sandwich, puto. Ipinamigay niya sa mga kasamang alalay, kaunti lang ang kinain niya. “Ang hirap mag-slow down sa food.” Napag-usapan ang basketball. “Wow iyung cover ng isang magasin. Idolo ko, si Atoy Co. Sapak talaga. Alam mo, kung naging lalaki lang ako, nag-try out siguro ako as a basketball star.” May nag-abot sa kanya ng lotion. “Uy, pabango iyan ni Edgar, ah! Ganyan ang kanyang ginagamit,” may isang kaibigang nag-coment. Sabay-tango ni Vi. Approved agad siya, with a hint of smile sa kanyang lips. Lalo siyang parang makopa.

“Bakit nýo alam. The same nga, alam mo naman kami ni Bot. The same taste, kasi…” she stopped, tinukso siya ng nakapaligid. But before the audience could add jesting remarks, si Vi na ang nagtapos, “Kasi…love-team kami!” Haaay, reaction ng iba. “Belat, akala nila kung ano na,” she childishly remarked sabay upo sa silya, nakasalampak. Hardly the ladylike you see sa tv. Niyaya siya ng make-up artist. Kailangang maglagay na siya ng foundation. Naroon sila sa isang table. “May pimple ka ngayon,” pansin ng make-up artist. “Oo nga, bakit ganoon?” she wondered too. “In love always kasi,” may nanukso na naman. “Oo na nga!” natawang sagot ni Vi. Biglang entra ni Jay Ilagan, leading man niya sa sinu-shoot na pelikula. “Tita Vi, hindi mo kasama si Tito Bot?” Ngumiti lang si Vi, Sus, ito pala ang bagong pet names nina Vi & Bot. Mayroong tita at tito. Naging pamangkin pa nila si Jay! Ang labo! “Tita Vi, nakita ko si Tito Bot kahapon. Tsk. Bakit naman siya ganoon? Tsk… Pero hindi ko sasabihin sa iyo, what yo don’t know won’t hurt,” at ibinitin ni Jay and Vi held her laughter.

“Oo, sige, pagkaisahan nýo ako. Saan mo naman nakita? Siguro ang kasunod, may kasama siyang ka-date!” “Bakit mo naman nalaman? Nakaakbay, ganito,” at ini-arte ni Jay. The teasing session ended sa tawanan, hinampas ni Vi si Jay. “Naku, ayaw ko ng uling sumakay sa bapor o sa bangka. Talagang nagkaphobia na ako. Hinding-hindi na,” biglang change ng topic ni Vi. Flashback sa muntik nilang pagkalunod nina Edgar. “Sabi nila, signus ko raw ang tubig, dahil hayan, may puro ako sa may noo. Totoo kaya iyon? But anyway, mabuti na iyong nag-iingat.” “Tita Vi, bakit may sumpong ka yata kagabi,” tanong ng isang crew. “Hindi naman, kaya lang nakapuna ako. Niloloko ako eh. Imagine, sa tuwi kong itatanong kung ilang eksena na lang, ang parating sagot, tatlo na lang. Sus, hindi na nabawasan. Kaya nagkunwari naman akong naiinis. May lakad pa naman kami kagabi,” she said with a smile – with whom – tiyak si Bobot. “Siyempre nga,” she confirmed our guess. “Next shooting naman, Malapit nang matapos ang aking costume. Imagine, magiging Darna rin pala ako, e, noon, paborito ko iyon sa komiks,” she further said. Nagsimula na ang shooting. But in between takes, naroroon pa rin si Vilma, may panahon sa biruan, may time for rehearsal ng kanyang lines. Ang kalimitan, take one lang ay very good na. – Baby K. Jimenez, Bulaklak Magazine, 05 February 1973, reposted by Pelikula Atbp (READ MORE)

Vi at Doods: Mayroon Pa Bang Ikalawang Kabanata

Isang grupo ng mga fans ang na-attract na manood habang nagsu-shooting sina Vilma Santos at Edu Manzano ng Palimos Ng Pag-ibig sa beach resort sa Puerto Azul. During the shooting break, their son Lucky joined the couple at napailing-iling ang ilang mga tagahanga nilang nanonood sa kanila. “Bakit pa kaya sila naghiwalay?” tanung-tanungan na mga ito sa isa’t isa. “Sayang at bagay na bagay pa naman sila. Tingnan n’yo, kapag kasama nilang ganyan si Lucky, they look like a picture of a very happy family!” At idinugtong pa ng isa: “Sana, magkabalikan na nga rin sila hindil lang sa pelikula kundi pati na sa tunay na buhay.” Wishful thinking, hindi ba? But then, wala namang masama sa ganyang wishes. Hangad lang nila ang kaligayahan ng mga iniidolo nilang bituin. As for Vi and Doods, kung titingnan nga sila, magkakamali’t magkakamali kang tiyang dahil they’re really so sweet and attentive to one another. Parang walang puwang na nakapagitan sa knaila at sila pa rin ang adoring husband and wife na devoted to each other hangggang ngayon. “Bakit masama bang maging friendly and thoughtful kami sa isa’t isa?”depensa agad ni Vi nang biruin siya ng isang writer about her extra closeness to Doods “Talaga namang comfortable na kami ni Doods sa isa’t isa, a.”

Very obvious na ang unang nag-e-enjoy nang husto sa constant togetherness nina Vi at Doods ay walang iba kundi ang tanging anak nilang si Lucky. It must bring the boy so much happiness seeing his patents na laging magkasama. Nakakalaro niya ang mga ito nang magkasama, just like any other kid with a normal family life na sa mga outings sa beach ay kasama kapaywa ang kanyang ama at ina. ang Palimos ng Pagibig bale ang second movie nina Vi at Doods bilang magkatambal. More than five years ago ay ginawa nila sa Amerika ang Romansa. Since then, maraming-marami na ngang nangyari sa buhay nila. Dumating si Lucky to make them his proud and happy parents, at ngayon split na sila. Tinatanong namin si Vi kung ano ang pagkakaiba ng pagtatambal nila ngayon ni Doods sa Palimos kaysa sa unang pelikulag tinampukan nila noon. “Marami!” agad na sagot ni Vi. “Unang-una, sa tingin ko, mas demanding itong pelikulang ginawa namin sa ngayon kaysa noon. At acting-wise, talagna malaking malaki ang ibinuti ni Doods. Ako mismo, nagugulat sa husay niya ngayon. Akala ko noon, press release lang iyon para sa mga ibang pelikulang ginawa na niya. Pero ngayong nakasama ko na siya uli mismo, aba napatunayan ko sa sarili ko ang sinasabi nilang talagan ang galing-galing na nga niya ngayon at an actor, hats off ako.”

Sang ayon agad si Doods sa sinabi ni Vi na mas demanding ang pelikulang Palimos ng Pagibig kaysa sa Romansa. “Noon kasi, parang bakasyon lang kami noon sa States, tapos, ayun nga kasabay ang paggawa namin ng pelikula,” pagkukuwento niya. “Kapag naisipan naming doon mag-shooting sa gano’ng scenic spot, di pupunta kami roon at doon masu-shooting for that day. Para bang laro-laro lang noon. We played the role of Filipinos na nagkakilala sa Amerika, noong una’y nagka-asaran, and later on, nagkagustuhan. Noong una, napagkamalan pa nga siya akong Iranian doon sa movie. Ibang-iba ang Palimos ng Pagibig dahil tungkol talaga ito sa mabigat na problemang hinarap ng isang mag-sawas. The situation are entirely different and much more challenging. But with Eddie Garcia directing us, palagay ko naman we did justice to out respective roles.” Ayon kay Vi, hindi lamang daw sa acting nag-improve si Doods kundi pati na rin sa iba pang aspect ng personality nito. “For instance,” sabi niya “IN the way he deals na lang with the press, Dati-rati, napagkakamalan siyang aloof sa press, na suplado raw niya kaya lagi siyang tinitira. Ngayon, he is more relaxed with writers and reporters. Naging kabiruan ng nga niya ang marami sa kanila. Nagugulat nga ako dahil akala ko, hindi pa niya kakilala ang isang reporter tapos nag-uusap na silang para bang they’re like old friends, nag-improve talaga ang PR niya.”

Nang sabihin sa kanila na sila ang magiging magkatambal sa Palimos ng Pagibig, ano ang naging inital reaction nila? Agad ba nilang tinanguan at tinaggap ang project na muling mgagpareha sa kanila? “Ako, ang una kong consideration, si Doods,” sagot ni Vi. “Sabi ko, kung okay sa kanya, I don’t see any reason kung bakit hindi magiging okay sa akin. Siya talaga ang inaalala ko dahil baka mapagbintangan pa niya akong kina-capitalize ko ang aming personal lives just to make a movie interesting.” Nang malaman daw niyang okay na rin kay Doods nasiyahan siya personally. As for Doods, agad din siyang tumango sa project. “Honestly, sa isip ko, noon ko pa pinaghahandaan ang muling pagtatambal namin ni Vi, e.” sabi niya. “I know how good an actress she is and I felt na siguro, kung ngayon nga kami uli pagtatambalin, siguro, kung ngayon na kami uli pagatatambalin, siguro naman makakaya ko na. Unlike before na talagang baguhan pa lang ako sa pagharap sa kamera. This time, siguro, hindi na ako maipapahiya lang makisabay man ako ng pag-arte sa kanya. Ang I hope the viewers would with this agree when they get to see the movie. As expected, marami ang naghihintay kung anon ang magiging reaction nila sa isa’t isa while they are doing their love scenes in the movie. What did they feel habang magkalapat ang kanilang mga dibdib? Nagbumalik ba ang kanilang masasaya at matatamis na lumipas at nasabi nila sa sarili na dapat na silang magkaroon ng ikalawang kabanata sa kanilang buhay at pag-ibig bilang magasawa?

“Naku, ang bigat naman niya,” natatawang sabi ni Vi. “Honestly, sa ‘kin, okay lang ang mga love scenes namin sa pelikula. Sabi ko nga, sa lahat ng mga naging leading man ko na, kay Doods talaga ako pinaka-comfortable, e. Afterall, ang dami na talaga naming pinagsamahan, before and away from the cameras. Kaya’t maski sa mga bed scenes namin, I really felt at home with him.” “Ganun din ang feeling ko with Vi,” sang-ayon ni Doods. “I’ve made love on camera with other actresses pero siyempre, iba talaga kapag si Vi ang kaeksena ko. Wala akong anumang feeling ng pagkailang or worry na baka ma-offend ‘yung ka-ekesena ko o sabihing nate-take advantage ako. Talagang bigay na bigay kami sa bawa’t hinihingi ng eksena at ng direktor namin.” E di malamang o tutoo na nga ang balitang may ikalawang kabanata na sa kaning pagtitinginan, lalo na sa kanilng pagiging husband ang wife? “Naku ha,” sabi ni Vi. “Basta, tingnan na lang natin.” “I agree,” sabi naman ni Doods. “Everything remains to be seen.” Sino nga kaya ang namalimos sa kanila ng pag-ibig para magkabalikan sila? – Mario E. Bautista, Movie Flash Magazine, 16 May 1986, reposted by Pelikula Atbp (READ MORE)

News Clippings Is Back! 2/3

This slideshow requires JavaScript.

Takot sa Ahas – Sa paggawa ng pelikula, kung maringgan man ng pagdaing si Vilma Santos ay bihirang-bihira. Nangyayari lang ito kung ipagpalagay nating siya’y may dinaramdam, hapong-hapo at talagang hindi na makakaya ng katawang humarap sa kamera kahit ibigin niya. Gayon man, kung nagkataong napakahalaga ng eksena at kinakailangang gawin niya, kahit anong sama ng pakiramdam niya’y humaharap siay sa kamera. At sa pagtungo niya sa set o location, lagi siyang nasa oras. Kung maatraso ma’y saglit lang. Ganyan ka-professinal si Vilma Santos. Ngunit sa Lipad, Darna, Lipad ay dumaraing siya. Hindi sa hindi niya enjoy gawin ito. Ang totoo’y sa pelikulang ito lang siya na-involved. Ibig na niyang matapos na ito’t makita ang pinagpaguran niya. Talaga palang mahirap gumawa ng costumes picture. Lalo pa’t kung tulad nito! Una ang naging suliranin namin ay ang Darna costumes ko. Kasi kinakailangan maging maliksi ang kilos ko bilang Darna, kaya kailangang alisin na ang padding. Kaso nga lilitaw naman ang malaking bahagi ng aking katawan. Mabuti na lang at sumang-ayon ang aking fans. “Pangalawa, nag-aalala ako sa mga eksenang bakbakan namin nina Gloria Romero, Celia Rodriguez at Liza Lorena. Kasi baka masaktan ko sila nang di sinasadya. Ang pangatlo ay ang likas ng pagkatakot ko…sa mga ahas. Kasi may bahagi roong tungkol sa Babaing Ahas, si Valentina. Dito, laging kailangan ang ahas sa mga eksena. Mga sari-saring ahas. Maliliit at malalaki. At makamandag! Ang pinakamahirap sa lahat ay ang pag-su-shooting. Kailangan naming tapusin ito anuman ang mangyari. Kaya nasasagap ko ang lamig ng gabi at init ng araw. At ang suot ko nga’y labas ang malaking bahagi ng katawan! At alam n’yo namang kailang lang ay naospital ako dahil sa respiratory defects!” Ito ang daing ni Vilma Santos sa pinakamahirap niyang pelikula, ang Lipad, Darna, Lipad. Ngunit mahihinuha naman ninyo na ang pagdaing niya’y parang paglalambing lang. Dinaraan pa nga niyang lahat sa biro. Pagka’t ang tutoo, mahal na mahal niya ang pelikulang ito. Dahil ito nga ang pinakamahirap. At sa isang artista, kung alin ang pinakamahirap ay siya namang pinakamasarap! – Cleo Cruz, Love Story Magazine, 1973

Makulay Ang FAMAS Awards Night sa MET! – “…Tears and joy ang kabuuan ng FAMAS Awards Night last November 21 sa MET. Halos sumabog ang said theaters sa dami ng tao, may involvement o wala sa showbiz ay naroroon that memorable night. Surprisingly, ang daming mukhang hindi dumadalo sa nakaraang FAMAS Awards ay nagsulputan! They expected a lot sa mga nagbabagong magaganap dito. At hindi naman sila nabigo sa kanilang expectations. Tunay na iba ang naganap sa FAMAS ngayon, compared sa mga nakaraan. The simplest ito. Puro madarama ang katapatan ng layunin ng mga taong nagpapagalaw ngayon. Kahit paano ay umabot pa sa ganoon ang FAMAS, kahit sakat sa kagarbuhan ay buhay pa rin ito. Pampadagdag sigla sa local movie industry. Iyan ay dapat ipagpasalamat! Makikia sa mga photos na naririto ang hindi maipaliwanag na kaligayahan para msa nagwagi. Deserving naman ang kanilang pagkapanalo. Iyan ang bunga ng kanilang pagsisikap at pagtitiyaga at pagbibigay kulay…ang FAMAS trophy! Nanalo si Mat Ranillo bilang Best Actor, Susan Roces as Best Actress. Sina George Estregan at Angie Ferro naman as Best Supporting Actor/Actress. Tinanggap ng VS Films ni Vilma Santos ang karangalan para sa Best Picture category sa pelikulang “Pagputi ng Uwak, Pagitim ng Tagak” at Best Director si Celso Ad. Castillo. Best Child Performer naman sina Niño Muhlach at Julie Vega. Iyan ay para sa year ’78 ng FAMAS. Para duon sa mga hindi nagwagi, sabi ngaý better luck next time. Alam ng lahat na nagsikap din sila, at iya’y isa nang magandang pahiwatig na may malaking pag-asa sila para sa FAMAS ay darating na panahon. At paghahandaan na nila ng dobleng sikap. Congratulation para sa lahat at inaasahan naman magtatagpo pang muli sa next FAMAS Awards Night!…” – Nards Sangalang, 3 December 1979

Hindi Kami Close – “…Nakakataba sa puso ko nung sabihin niya sa akin na sia ako sa mga hinahangaan niyang artista noong nagsisimula pa lang ako. Ilang beses daw niyang pinanood ang Trudis Liit. Kahit pa sabihing kami ang tunay na magkaribal talaga sa showbiz, the fact remains pa rin na magkumare kami. Hindi namin hinahaluan ng ka-showbiz0an ang aming friendship. Pinag-aaway man kami, e sa pelikula lang ‘yon. Hindi naman pinaabot ito sa ulo. Kung close friends kami, ang totoo niyan, magkaibigan kami, pero hindi talaga kami ganun ka-close. Ang mga maituturing kong close friends, e sina Coney, Helen at Tina. Yes, dati-rati, e madalas kaming magtawagan sa telepono, lalo na kapag may problema siya. Kaya lang ngayon, e hindi na. Masyado na kamign busy pareho! Nami-miss ko na nga yung time na madalas pa kaming nagki-keep in touch eh. Pero overall, wala akong masasabi sa kumare ko. Tagahanga rin niya ako sa kanyang pag-arte. That’s true! Hindi showbiz ‘yon. Kami ba naman e maglolokohan pa?” pabirong wika ng Star For All Seasons…” – Monti C. Tirasol, Bandera Magazine, November 1991

Hindi Naiinggit – Naiinggit siya kay Vilma ngayon dahil mas sikat ito sa kanya. “…Bakit naman ako maiinggit? Kahit papaano, e, pinaggaaman kami niyan. Kumare ko pa siay. No. Hindi totoo yon. Siguro noon, e pumapasok sa isip namin yung mga ganoong bagay, dala na rin ng aming kabataan at that time na the height ng aming kasikatan. Pero ngayon e, hindi ko masasabing naiinggit ako sa kanya. Ang totoo pa nga niyan e masayang masaya ako para sa kanya! Sa aming pagkakaibigan lalo na ngayon, yung pagnanais na magtagumpay ang sinuman sa aming dalawa ang nangingibabaw. Walang halong kaplastikan ito. Sinasabi nila na naiinggit ako dahil may weekly show siya, tapos e mas madalas siyang gumawa ng pelikula sa akin. Wala ‘yon sa akin e. Pana-panahon naman yun e di ba? Basta ako, kung sakaling manalo man siya ng awards, magkaroon siya ng bagong show, matuloy na yung kasal niya, basta everything na positive at good news, kahit na hindi mangyayari pa sa akin, I am very happy para sa kanya! Matatanda na kami para magkainggitan huh!…” – Monti Tirasol, Bandera Magazine, November 1991

Vi Likes Meng Fei – “…Si Vi likes Meng Fei, but she emphasize that liking is very much different from loving. Biniro namin siya na para sa kanya’y maaaring ganoon. But how about Bot? “Ang Mommy Cleo naman! Parang di na kabisado si Bot! Oo, noo’y halos type niya noon. Pero, hindi na ngayon. Ang Tutoo, like ni Bot si Meng Fei! Mukhang okey naman daw ito’t isang maginoo. Gagalangin daw ako. He considers Meng Fei na any other na manliligaw sa akin. Pagka’t binata raw si Meng Fei, there is nothing wrong kung lumigaw siya sa akin. Na, isang dalaga naman. Kaya bakit naman daw siya magagalit?” then she laughed mischiviously…Batay sa mga balita, inevitable na dumating ang “pangyayari” ang lumigaw na si Meng Fei sa kanya. What then? Kunwa’y napahumindig si Vi. “Aba di hayaan natin siyang dumiga! Para didiga lang? Saka wowi si Meng Fei yata yan! Pero kidding aside, I wouldn’t think too much about it. Di pa naman nangyayari. Sabi nga burn your bridges after crossing them. Bakit ko poproblemahin ang bagay na hindi pa dumarating?…Pero it would be nice kung tulad ni Meng Fei ang manligaw sa isang dalaga, ano Mommy?” Tapos, kinurot ako ng superstar at nagbibiro lang daw siya. Tumawa nang tumawa pagkatapos. – Cleo Cruz, Showbiz Reporter Magazine, 25 August 1973

Sportsmanship Among Movie Stars – Naging masigla ang opening ceremonies ng liga ng basketball sa KBS, na kinabibilangan ng media and tv talent teams. Ang palarong ito ay lumalayon sa magandang sense of sportmanship among entertainment players at sa pagpapanatili ng magandang samahan ng mga taga-KBS. Ilan sa mga plyars ng Radio Talents Team sina Tirso Cruz III, Edgar Mortiz, Lito Legaspi, Eddie Gutierrez, Bert Leroy Jr, Pepot at ang kanilang muse ay si Vilma Santos. Sa mga larawan, mapapasayon ang magandang kahulugan ng cooperation and camaraderie ng mga artista at kanilang kasamahan through the number one sport in the Philippines – basketball. – Ric S. Aquino, Pilipino Reporter Magazine, 1973

Superstar na si Vi – Tulad ng dati, humble pa sin si Vilma Santos. Hindi pa rin niya na maamin na siya’y isa nang superstar. Sa katunayan kapag sinasabi mo sa kanyang sikat na sikat na siya ay iiling lamang si Vi at magalang na magwiwikang “hindi ho naman.” Talagang superstar na si Vilma Santos pagkatapos patunayang ng kanyang mga pelikulang “Lipad, Darna, Lipad” at “Dyesebel.” Biruin ninyo, nang itanghal ang “Lipad, Darna, Lipad” ay kasabay ng pelikula nina Joseph Estrada at Nora Aunor subali’t mahigpit na nakipagtunggali ang nasabing pelikula. Sa nakaraang Pista Ng Pelikulang Tagalog, ang pelikula ni Vilma na “Dyesebel” ay sumunod naman sa lakas ng kita sa pelikula nina Fernando Poe Jr at Joseph Estrada. Iyan ay pagpapatunay lamang na superstar na si Vilma Santos. Napakaraming pelikulang gagampanan ngayon si Vilma Santos. Isa na sa ginagawa niya ngayon ay ang “Anak Ng Asuwang” para sa Roma Films. Sa pelikulang ito na pinamamahalaan ni Romy Susara, si Vilma ay gumaganap bilang anak ni Gloria Romero. Hindi batid ni Vi na ang kanyang ina ay isang vampira at asuwang. Kaya lamang niya natuklasan ang katotohanan ay nang mapatay ng mga tao ang kanyang ina datapuwa’t matapos iyong mailibing at masaksihan ng kanyang mga mata ay muli niyang nakita na kanyang ina na buhay na buhay. Iyon pala, kampon ng dilim ang inaakala niyang patay na ina… – Amelia Arcega, Movie Queen Magazine, 1973

Recording Superstar – Basta’t araw ng Huwebes, makakaasa kayong nasa Cinema Audio si Vilma Santos at nagsasaplaka ng kanyang pinakabagong awitin para sa Vicor. Ito ang araw na inilalalaan niya sa recording upang sa gayon ay mapabilis ang pagtatapos ng kanyang unang plakang LP para sa Vicor, ang “Sing Vilma Sing.” Ilnag mga awiting na lamang ang dapat niyang maisaplaka. Natutuwa naman si Vilma sapagka’t halos karamihan sa kanyang mga inaawit ay katugon ng kanyang panlasa. “Mahusay talagang pumili ng mga selections si Kuya Orly. Alam niya ang mga kantang babagay sa akin at iyong mga hindi.” Isa lamang sa mga selection na kinalugdan ni Vilma ay ang “Tweedle Dee.” “Okay sa aking ito sapagka’t mabilis at madaling tandaan. Isa pa paborito ko na ang awiting ito kahit noon pa man.” Kung hindi nagre-recording si Vilma, lubha siyang abala sa kanyang mga assignments sa pelikula. Marami siyang alok na tinatanggap at masusu niyang pinag-aaralan kung alin ang dapat tanggapin. Malapit ng matapos ang “Wonder Vi” at “Anak ng Aswang.” Isusunod na niya ang pelikulang pagtatambalan nila ni Meng Fei. Anupa’t mapa-recording at mapa-pelikula, mawiwikang superstar ngang talaga si Vilma Santos. – Movie Queen Magazine, 1973

Ang Hirap Ni Vi sa Anak ng Asuwang – Nang ginagawa ni Vilma ang Lipad, Darna, Lipad sinasabi niyang marahil iyon na ang pinakamahirap at challenging pic niyang nagawa. Kasi, dito’y nabilad siya ng husto sa init ng araw. Nalubog pa sa putik. Alam naman ninyo ang balat ng top superstar…manipis, maputi at sensitive. Tinubuan siya tuloy ng skin rashes. Sa Lipad, muntik na rin magkaroon ng nervous collapse si Vi. Dahil sa pakikipaglaban niya sa maliit na sawa. Heaven knows na gaano na lang ang takot ni Vi sa tulad nito and other slimy, crawling things. And so, akala nga ni Vi ay ang Lipad na ang pinakamahirap niyang pic na nagawa. But she was wrong. Pagkat, sa Dyesebel ay lalong hirap ang inabot niya. Nabilad siya rito sa init ng araw, nababad pa siya nang todo sa tubig. Ang God! ang difficulties niya sa paglipat-lipat sa sets. Paano siya makakakilos e, naka-buntot siya? At matatandaan pa ba ninyo na ilang ulit na naospital ang top superstar pagka’t nanganib na mapulmonya? Kaya minsan pa’y nasabi ni Vi na ang Dyesebel na ang pinakamahirap na pic niyang nagawa. Nguni’t sa paggawa niya ng Anak ng Asuwang para sa Roma Films, tambak na hirap na naman ang inabot niya. Masasabi ninyong hindi naman gaano marahil. Pagka’t dito’y hindi naman naka-costume ang superstar di tulad sa Lipad at Dyesebel. – Cleo Cruz, Bulaklak Magazine, 1973

Atoy Co – “…Ito nga pala ang regalo ng mama ko noong pasko, ang ganda, ano?” ang pagmamalaki ni Vi, pointing to a colored tv set. She switched on sa isang basketball game, Crispa versus U Tex. “Ay sayang, hindi n’yo makikita ang kulay, hidndi colored ito.” “Huwag mo nang baguhin, diyan na lang, may laro ang idolo mo, so Ko (meaning Atoy Co, the highest pointer ngayon ng Crispa). Bakit mo ba favorite iyon? Hindi naman pogi,” biro ni Bobot. “Kasi ako, gusto kong player si Papa.” “Sa papa mo ikaw, sa papa ko ako, ang papa ko? Lasing na!” at humalakhak si Vi, in the mood siyang magbiro, at ginawa ngang comedy ang isa niyang commercial. “Pero kidding aside, talagang idolo ko si Co. O ayan, tingnan mo how swift he moves…hay, su-shoot…shoot!” sigaw si Vi at tulad ng inaasahan, nai-shoot nga ang bola. Palakpak si Vi, umiiling si Bobot. “Belat, daig si Papa!” “Bot, sabi ni Vi, pabor daw siya sa early marriage. E, di pagdating niya ng twenty, ikakasal na kayo?” bulong namin kay Bot. “Ha? Aba…” tingin si Edgar kay Vi. “A, hindi pa yata. Hindi ba Edgar?” matagal na nakatitig si kay Bobot. “Ano? A…oo!” “Ang daya n’yong dalawa. Vi hayaan mong si Bobot na lang ang sumagot. Nagsi-secret pa kasi kayo,” kantyaw namin. “Hindi…malabo pa…hindi pa kami handa,” malinaw ang sagot ni Bobot. “O, kita n’yo. Sabi nang hindi pa. Si Bobot na ang sumagot niyan ha.” At dinilaan kami ni Vi. “Naku, teka, hayan, hayan si Edgar sa tv…” and she sank into a loud ringing of laughter. Itinuro niya ang isang four feet na matabang mama, hardly seen sa hard court where six-footers tower. “Ang daya mo,” kunwari ay babatuhin ni Edgar ng throw pillow si Vi pero hindi n’ya itinuloy. “E, ikaw, ikaw iyan,” sabay turo sa janitor na nagmo-mop ng hard court. “Belat, tagalinis Ka!” “Ulitin mo nga?” kunwari ay magju-judo si Vi. “Wala, panalo ka na!” sabay tawa ni Bobot…” – Baby K. Jimenez, Bulaklak Magazine, 05 February 1973

Gigantic Happening – “…While showbiz is agog sa big news na ito, mukhang another equally gigantic happening ay nasa planning stage. The King himself, FPJ, ay makakasama naman ng sweet na si Baby Vi, Vilma Santos. So may Guy si Erap pero si Ronnie may Vi. Aba, sapak rin. Ano, mas mabigat ba? No huwag natin silang i-compare. Dahil hindi naman sila talu-talo. As far as some scribes are concerned, Nora and Vi have kissed and made-up. Ngayon, kung may kaunti pang samaan ng loob na namamagitan sa kanila, despite publicities and printed materials na nagbati na sila, that is for the two to decide. Whereas kind Ronnie at Erap, alam natin ang real score…para silang magkapatid, parang nag-blood compact. Ilang taon nang tested ang friendship nila. Come hell or hi-water, nadoon pa rin ang dalawang chokaran, together they stand, divided they fall. So, marmi ngang nagulat nang napadalaw si Ronnie sa shooting ni Vilma. More than once. At ang malimit na biro ni Ron, malapit silang magkasama sa isang super-production. Noon ngang unang dalaw ni Ronnie sa set ni Vi, ang biniro niya ay sina Jay Ilagan at Edgar Mortiz who happened to be her leading men sa ginagawang pelikula. At ang bulong ni Ron kay Vi, “Huwag mo na ngang pansinin ang dalawang iyan. Marami naman silang chicks.” Kaya nga the loudest whisper ay ito, although it isn’t on the record yet. May kasunduan ang TIIP at FPJ. Na malamang, makasama si Ronnie sa war picture ng TIIP where he co-stars with Jay, Edgar and some young stars. Na matapos ito, sina Jay naman ang gagawa sa FPJ. Though maliwanag na malapit na ring magsama sina Ronnie at Vilma, malakas rin ang posibilidad na mag-change partners sina Joseph at FPJ…” – Bee Kay Jay, Bulaklak Magazine No.66, 05 February 1973

Na-perfect Na Role – “…Ang madalas magpaangat sa pelikula ay ang acting cast. Dahil mas malaman ang kanyang papel at tila naperfect na ni Vilma Santos and agony ng other woman mas nangibabaw ang kanyang performance kay Hilda Koronel. Kahit na mas marami ang nagsasabing si Hilda ang mas angat dito. Pasulpot-sulpot ang papel ni Hilda at may kahinaan ang motibasyon (isipin mong siya pa ang nagtulak sa sariling asawa sa ibang babae!). Medyo nakaka-distract ang kanilang mga kasuotan (mga gawa ni Christian Espiritu), gaya rin ng ayos ng mga bahay at kasangkapang tila nakikipagkumpetensiya sa tauhan. Epektibo rin ang pagganap ni Dindo Fernando bilang Louie na nakati ang puso para sa dalawang babae. Magagaling din ang supporting cast, lalo na si Suzzanne Gonzales, ang yayang sosyal at ang batang si Alvin Joseph Enriquez. Kahit maikli ang kanilang papel, mahusay rin ang rehistro nina Tommy Abuel, ang doktor na nanliligaw kay Vilma, at si Chanda Romero, bilang matalik na kabibigan ni Vilma…” – Justino Dormiendo, Manunuri Ng Pelikulang Pilipino, Jingle Extra Hot Magazine 1982

Demanding Movie – “…Sang ayon agad si Doods sa sinabi ni Vi na mas demanding ang pelikulang Palimos ng Pagibig kaysa sa Romansa. “Noon kasi, parang bakasyon lang kami noon sa States, tapos, ayun nga kasabay ang paggawa namin ng pelikula,” pagkukuwento niya. “Kapag naisipan naming doon mag-shooting sa gano’ng scenic spot, di pupunta kami roon at doon masu-shooting for that day. Para bang laro-laro lang noon. We played the role of Filipinos na nagkakilala sa Amerika, noong una’y nagka-asaran, and later on, nagkagustuhan. Noong una, napagkamalan pa nga siya akong Iranian doon sa movie. Ibang-iba ang Palimos ng Pagibig dahil tungkol talaga ito sa mabigat na problemang hinarap ng isang mag-sawas. The situation are entirely different and much more challenging. But with Eddie Garcia directing us, palagay ko naman we did justice to out respective roles.” Ayon kay Vi, hindi lamang daw sa acting nag-improve si Doods kundi pati na rin sa iba pang aspect ng personality nito. “For instance,” sabi niya “IN the way he deals na lang with the press, Dati-rati, napagkakamalan siyang aloof sa press, na suplado raw niya kaya lagi siyang tinitira. Ngayon, he is more relaxed with writers and reporters. Naging kabiruan ng nga niya ang marami sa kanila. Nagugulat nga ako dahil akala ko, hindi pa niya kakilala ang isang reporter tapos nag-uusap na silang para bang they’re like old friends, nag-improve talaga ang PR niya…” – Mario E. Bautista, Movie Flash Magazine, 16 May 1986

Big Prep for Big Budget Darna – “…Kabilang sa mga napagusapan sa pulong ay ang tungkol sa costumes na isusuot ni Vi bilang Darna at ang cotumes na isusuot ng mga makakasagupa niya: ang Babaing Lawin, ang Babaing Impakta, at si Valentina. Ibig kasi nila na ang pagkakayari ng mga costumes ng ma ito’y maging makatutohanan. Na pag isinuot ng tatlong villains ay talagang lilitaw ang kanilang kasamaan at kakilakilabot na mga anyo. Tulad ng mga pakpak ng Babaeng Lawing. Gusto nila’y lumitaw itong animo mga tutuong pakpak na tumubo sa likod ng gumaganap na babaeng lawin. Pinag-aralan din nilang mabuti kung paano magagawang natural ang pagkampay nito. Sa ganang costumes ng Babaing Impakta at ni Valentina, hindi rin sila titigil haggang maging realistic ang mga ito. Na pag nakita ng manonood, tutoo silang hahanga and at the same time horribly fascinated. Ang higit nilang pinagtuunan ng pansin ay ang Darna costume ni Vi. Ang alam na naman natin ang screen image ni Vi. Maging sa tunay na buhay ay very sweet siya t unthinkable na magsusuot siya ng anumang daring suit. Ang precisely, hindi ba’t ang original Darna costume ay delightfully daring? Pero, this will run contrast nga sa image ni Vi. Sabagay, nagawan na nila ng konting innovations ang original design ng costume. Gayon man, pilit pa rin silang naghahanap ng remedyo para huwag naman masira ang image ni Darna. Na kung mamasda’y reservoir ng superhuman strength. Pero at the same time nama’y may aura rin ng maganda at graceful femininity. “Tapos, bagama’t alam na nila kung saan-saan ang locations na gagamitin para maging tumpak na tumpak sa istorya ng Lipad, Darna Lipad nagpalabas ng scouts para maghanap ng more suitable locations, kung mayroon pa silang makikita. marmi kasing eksena sa Lipad, Darna Lipad that calls for eerie atmosphere, although marami rin namang nagsasaad ng masyang atmosphere. Ang isa pang mahalagang bagay na pinagpulungan nila ay ang tungkol sa mga camera tricks na marami sa naturang pic. Ayaw nila kasing lumabas na corny ang mga ito at halatang artipisyal…” – Cleo Cruz, Bulaklak Magazine No. 66, 5 February 1973