Kung Talagang Siya Ang Kapalaran Ko

Pinasyalan namin si Vilma Santos sa set ng isang pelikula niyang ginagawa. Noo’y nilalagyan ng make-up si Bobot, Kaya nakapag-usap kaming mabuti ni Vi. Nang tawagin sa set si Bot, lumapit ito kay Vi para itanong kung tama na ang suot niya. Medyo hindi gusto ni Vi ang ayos ni Bot kaya pinapalitan niya. Agad namang pinalitan ni Bot. “Ang sweet talaga!” Tukso namin kay Vi. “Nagtatanong siya, siyempre, sasabihin ko ang nasasaloob ko, hindi ba tama?” Ani Vi na kumindat pa. “Tumpak!” Sagot naming may himig panunukso pa rin. Playback ni Bobot ang kukunang eksena. The First Time Ever I Saw Your Face ang awiting kanyang kakantahin sa eksenang iyon. Nang magsimulang gumiling huminto si Vi sa pakikipagusap sa amin. Masusi niyang pinagmasdan ang bawat kilos ni bobot. “Malaki na yata ang ipinangayayat ni Bobot!” Puna namin. “Talagang malaki na,” aniyang parang nagmamalaki pa. “Kailangang mamayat siya…napakatagal na siyang nagre-reduce.” “Pero may balita kami, Vi…na kung ikaw ang masusunod ay ayaw mo raw mag-reduce si Bot.” “Naku, hindi tutoo yan!” aniya, “Sabi ko, ang mukha niya, hindi na dapat i-reducepa. Pero ang kanyang katawan, lalo na ang kanyang tiyan, e dapat pang mabawasan.

Bakit daw naman kaya babawalan ko siyang mag-reduce?” “Kasi raw, kung payat na si Bot, magkakaroon siya ng appeal sa ibang babae. Natatakot ka raw na dumating ang sandaling ‘yon.” “Ay, naku, bakit ako matatakot? Di Ba lalong mabuti sa may magkagusto sa kanyang ibang babae, para naman magkaroon siya ng pagkakatong makapamili? Sa gayon, mapatutunayan niya kung talagang ako nga ang love niya?” Pinagmasdan namin si Vi. Binabakas namin sa kanyang anyo ang kataimtiman ng kanyang sinabi. “Hindi ba kayo naniniwala sa aking sinabi?” Tanong niya sa amin. Ngunit kami, “Gusto mo bang maniwala kami na hindi ka selosa?” Hindi ko maaaring sabihin na hindi ako selosa…natural lang ‘yon, lalo na sa isang babae, pero hindi naman nangangahulugan na lubusan ko nang puputulin ang pagkakataon ni Bot na makatagpo ng ibang babae dahil lamang sa pagseselos ko. Aba, selfishness na ‘yan. At hindi ako ganyan.ka-selfish.” “Naniniwala ako,” patuloy ni Vi, “Na kung kami’y talagang magkapalad…ihalo man siya sa isang grupo ng puro babe ay sa akin pa rin siya mauuwi.” Napansin namin, tuwing matatapos ang take ni Bot ay pangiti itong sumusulyap kay Vi, na ginagantihan naman nito ng higit na matinding ngiti. Talagang lagi silang sweet sa isa’t isa…maisipan pa nga kaya naman ni Bot na palitan siya? – Irene Diaz Castillo, Love Story Illustrated Weekly Magazine, No. 71, 02 Feb 1973

Edgar “Bobot” Mortiz (born September 8, 1954) is a Filipino movie/TV actor and director. Mortiz is married to Millette Santos (born 1960; sister of Charo Santos-Concio) on April 3, 1977, with 4 children: Edgar Francis “Frasco” (born 1978), Edgar Albert “Badjie” (born 1980), Ma. Carmela Catalin “Calin” (born 1981) and Ma. Frances Camille (born 1983). Frasco, Badji and Camille are now married giving Edgar five cute grandchildren named Joaquin Edgar, Julien Alva, Edgar Carlos, Jayla Sophia and Francis Marcus. – Wikipedia (READ MORE)